INTERNASJONAL RELASJONFILOSOFI MED EX.PHILMOTELEDELSE & MARKEDSFØRING
BUSINESS ADMINISTRATION PERSONLIG TRENERGRAFISK DESIGNFILMPRODUKSJON
FRANSK M/ INT. RELASJONEX.PHIL/EX.FAC & FRANSKFRANSK M/ KOMMUNIKASJON
EX.PHIL & EX.FACFOTOGRAFIJOURNALISTIKK
  • Over 20 års erfaring med studier i utlandet

  • Garantert studieplass ved noen av verdens ledende universiteter og høyskoler

  • 30 studiepoeng med støtte fra Lånekassen

  • Verdifull internasjonal erfaring og nettverksbygging

  • Oppfølging av norsk kontaktperson ved ditt studiested

  • En opplevelse for livet i en av verdens mest spennende byer, både faglig, sosialt og kulturelt

Ønsker du å vite mer om Gateways utenlandsstudier og hva vi kan tilby?

KONTAKT OSS HERKONTAKT OSS HER