Søk nå!
EXPHIL OG EXFAC PÅ BALI

EXPHIL OG EXFAC PÅ BALI

Drømmer du om et spennende friår i utlandet, men har samtidig lyst til å komme i gang med studiene? Da er Exphil og Exfac på Bali midt i blinken for deg! Exphil og Exfac er obligatoriske emner for de fleste bachelorgrader i Norge, og du får dermed et forsprang om du skal fortsette å studere. Gateway Bali har flere veldedige samarbeidsorganisasjoner, og som en del av semesterstudiet kan du i tillegg få erfaring med frivillig arbeid. Dette er en veldig givende og lærerik opplevelse, og en kjempegod mulighet til å bli kjent med menneskene og kulturen på Bali. Det gir dessuten studiepoeng og er en fin utenlandserfaring.

Om studiet

For å ta Exphil og Exfac med Gateway Bali, melder du deg opp som nettstudent i Norge. Selv om det er mange fordeler med nettstudier, kan det være krevende å gjennomføre studiene alene. Som nettstudent på Bali blir du derimot en del av et sosialt studentmiljø og har mange andre studenter du kan jobbe sammen med. Du får tett oppfølging fra studieveilederen din, som legger opp til seminarer hvor sentrale deler av pensumet diskuteres.
Du vil ha ukentlige innleveringer som sikrer en jevn fremgang opp i mot eksamen. Selve eksamen skjer på nett. Vi legger opp til samlinger hver uke for å diskutere fagstoffet. Gitt at Exphilog Exfac er 10 studiepoeng hver kommer det et tilleggsemne per semester på 10 studiepoeng. Hvilket tilleggsemne det blir varierer fra semester til semester, men går som regel på frivillig arbeid, språk eller historie.

HVA KOSTER EXPHIL OG EXFAC PÅ BALI?

Programavgift Gateway

Programavgiften for ett semester (inntil 4 måneder) med Gateway Bali er på 39-55 000 kr., avhengig av hvordan du velger å bo.

Programavgiften inkluderer:

  • Opphold på studenthotellet Puri Saron hele semesteret eller på studiesenteret vårt som eies av samme gruppen
  • Tilgang til lesesal med alle fasiliteter inkludert høyhastighets-internett
  • Oppfølging og veiledning fra studieveilederen din
  • Besøk til Gateway Balis veldedige samarbeidsorganisasjoner og muligheten til å oppleve og delta på sosiale prosjekter
  • Sosiale arrangementer og aktiviteter i regi av Gateway Bali
Reise, forsikring og mat under oppholdet er ikke inkludert i programavgiften.


Støtte fra Lånekassen

Som nettstudent oppmeldt i Norge kan du søke om stipend og lån fra Lånekassen, og du kan få utbetalt ca. 52 000 kr per semester. Av disse blir ca. 20 000 utbetalt ved semesterstart, mens det resterende beløpet blir fordelt på månedlige utbetalinger gjennom semesteret. Les mer om støtte fra Lånekassen på www.lanekassen.no