Søk nå!
ØKONOMI, ADMINISTRASJON OG LEDELSE I LOS ANGELES

ØKONOMI, ADMINISTRASJON OG LEDELSE I LOS ANGELES

I Los Angeles finner du gründere og entreprenører på hvert gatehjørne. Hvis du drømmer om å starte din egen bedrift, finner du ikke et mer tilrettelagt miljø enn LA. Gründermiljøet her er kjent for å ha en evne og villighet til å hjelpe hverandre frem, så du har gode muligheter til å knytte viktige kontakter og bekjentskap. 

California, med Silicon Valley og Silicon Beach, er dessuten teknologibransjens Mekka og hjem til selskaper som Apple, Facebook og Google. Her er det med andre ord mye å inspireres av! Studiet vil gir innsikt og kunnskap som vil komme deg til gode uansett om du ønsker å starte opp for deg selv, eller få innpass i en etablert bedrift.

Programmet går over ett semester, enten høst eller vår. Du kan enten ta det som en del av et friår eller hvis du allerede er i gang med en bachelorgrad i Norge, kan du søke om å få emnene som inngår i programmet godkjent som et utvekslingssemester av din institusjon før du reiser.

Om studiet

Økonomi og administrasjon-programmet består av utvalgte business-fag som markedsføring, salgsteknikk og bedriftsregnskap. I løpet av studiet utvikler du en økonomisk forståelse, og får kunnskap om administrasjon og ledelse. I tillegg får du sjansen til å besøke en rekke bedrifter som deler erfaringene sine om bedriftsetablering og det å drive foretak. 
Og hvis du drømmer om startup-livet og om å etablere egen bedrift i USA, får du gode tips om hvordan du kan lykkes. Studiet gjennomføres i samarbeid med Santa Monica College, og gir deg 15 credits (tilsvarende 30 studiepoeng i Norge). Studiet er støttet av Lånekassen.

Programavgift

Økonomi og administrasjon koster $17 195 for ett semester. Inkludert i denne programavgiften er;

  • Studieavgift for semesteret
  • Helseforsikring
  • Innkvartering i delt leilighet med andre Gateway-studenter
  • Busskort for Santa Monica
  • Transport fra flyplassen til Gateway-leilighetene
  • Bedriftsbesøk
  • Besøk til ulike lokale muséer/institusjoner
  • Nettverkingsevent/workshops

Bøker og læremateriell er ikke inkludert i programavgiften, og du må regne med å bruke opp til $600 per semester for dette.

Du kan lese mer om kostnadene ved å klikke deg inn her.

Lån og stipend

Lånekassen støtter med inntil 110 000 NOK i maksimalt lån ogstipend.

Viktige datoer

Viktige datoer for vårsemesteret 2018:

Søknadsfrist: 31. November 2017

Betalingsfrist andre delbetaling: 15. Desember 2017

Betalingsfrist tredje og siste delbetaling: 1. Januar 2018

Oppstart: 30. Januar 2018 

Siste skoledag: 12. Juni 2018

Siste dag i Gateway-leiligheten: 15. Juni 2018

Viktige datoer for høstsemesteret 2018:

Søknadsfrist: 1. Juni 2018

Betalingsfrist andre delbetaling: 15. Juli 2018

Betalingsfrist tredje og siste delbetaling: 1. August 2018

Oppstart: Dato kommer (Aug 2018)

Siste skoledag: 18.Desember 2018

Siste dag i Gateway-leiligheten: 23.Desember 2018

Emnebeskrivelser

BUS 1 - INTRODUKSJON TIL BUSINESS

Dette faget gir en innføring i business som et større begrep. Studenten fordyper seg i temaer som etikk, lederskap, teambuilding, kritisk tekning og bruk av teknologi, og får et innblikk i karrieremulighetene innenfor lederskap, HMS og markedsføring.


BUS 20 - MARKEDSFØRING

Dette faget gir studenten en innføring i moderne markedsføringskonsepter og -strategier, og gjør studenten kjent med ulike teknikker brukt i markedsføring. I tillegg vil studenten lære om markedsundersøkelser, forbrukeratferd og grønn markedsføring samt om strategier for promotering, prising og distribusjon.


BUS 23 - SALGSTEKNIKKER

Faget tar for seg grunnelementene i en salgsprosess. Studenten lærer å utføre grundige behovsanalyser og å bruke analysen til å utvikle relevante produkter eller tjenester. Andre elementer avsalgsprosessen inkluderer effektiv research av potensielle investorer og kunder, salgspresentasjoner, telefonhenvendelser, oppfølging etter samtaler og håndtering av innvendinger eller avvisning.


BUS 32 - BUSINESSKOMMUNIKASJON

Faget gir en innføring i prinsipper og teknikker for bedriftskommunikasjon som fører til mer effektiv og kvalifisert beslutningstaking. Her lærer studenten metoder for å samle, organisere og presentere relevant data om bedriften. Studenten blir utfordret til å tenke kritisk, og lærer samtidig om etikk og regelverk. Faget tar for seg både skriftlig og muntlig forretningskommunikasjon


ACCTG 21 - BEDRIFTSREGNSKAP

I dette faget lærer studenten vanlige regnskapsprinsipper og å gjennomføre prosedyrer som er obligatoriske for alle bedrifter.Gjennom undervisning og praktiske oppgaver lærer studenten å sette opp et fullstendig regnskap for små bedrifter.


COUNS 12, CAREER PLANNING - NY!

Dette kurset er tenkt å gi studentene innsikt i hvordan de tar gode og meningsfulle karrierevalg. Ved å bruke verktøy for egenevaluering vil studenten kunne identifisere interesser, evner, verdier og målsetninger. Det blir også lagt fokus på nødvendige evner for å ta beslutninger og finne informasjon innen jobb og karriere.