Søk nå!
BUSINESS OG ENTREPRENØRSKAP I LOS ANGELES

BUSINESS OG ENTREPRENØRSKAP I LOS ANGELES

Dette er et ettårig program, som også gir deg rett til å få arbeidsvisum i USA for ett år etter at du har fullført programmet.

Har du lyst til å være din egen sjef, eller sitter du på en god idé som du har lyst til å realisere? Dagens arbeidsmarked er under stort press, og det er et stadig større behov for bedrifter som tenker nytt. Hverken Facebook, Instagram eller Tesla fantes for 15 år siden – i dag er de blant verdens mest innflytelsesrike og verdifulle selskaper med tusenvis av ansatte over hele verden. Kanskje det er du som sitter på ideen til morgendagens viktigste selskap? 

Business og entreprenørskap er skreddersydd for deg som drømmer om å starte din egen bedrift, eller har lyst til å videreutvikle og gjøre en etablert bedrift enda bedre.

Programmet kan for eksempel tas som et friår mellom videregående og høyere utdanning. Eller hvis du allerede er i gang med en bachelorgrad i Norge så har du to muligheter. Du kan enten søke din skole om å ta programmet som et utvekslingsår, eller bygge på bachelorgraden din med dette programmet når du har fullført din utdanning i Norge.

Om studiet

Business og entreprenørskap består av emner innen lederskap, juss, salg, regnskapsføring, bedriftsøkonomi, kommunikasjon og markedsføring. I løpet av studiet får du anledning til å besøke og bli kjent med flere ulike typer bedrifter som deler egne erfaringer om det å starte og drive en bedrift. Og har du en drøm om å starte opp i USA, gir de deg gode tips om hvordan du vil lykkes.
Når du har fullført undervisningsåret, får du mulighet til å jobbe i USA inntil ett år. Det er vanskelig å få arbeidsvisum i USA, så dette er en gyllen anledning til å skaffe ettertraktet og helt unik arbeidserfaring. 
Vi hjelper deg med både medsøknadsprosessen og med å komme i kontakt med aktuelle bedrifter. Hvis du heller har lyst til å studere videre, kan du fortsette å studere ved Santa Monica College.

Programavgift

Business Entrepreneurship Certificate koster $25 100 for ett år. Programavgiften inkluderer:

Første semester:

 • Studieavgift for semesteret
 • Helseforsikring
 • Transport fra flyplassen til Gateway-leiligheten din
 • Innkvartering i delt leilighet med andre Gateway-studenter
 • Busskort for Santa Monica
 • Bedriftsbesøk
 • Besøk til ulike lokale museer og organisasjoner
 • Workshops og arrangementer for mingling og nettverksbygging

Andre semester:

 • Studieavgift for semesteret
 • Helseforsikring
 • Busskort for Santa Monica
 • Overnattingstur til Silicon Valley
 • Workshop: Slik søker du jobb i USA
 • Workshop: Hvordan lage CV for det amerikanske jobbmarkedet
 • Søknadsavgift for arbeidsvisum + veiledning for søknaden
 • Veiledning for å finne jobb eller internship (praktikantstilling)

Bøker og læremateriell er ikke inkludert i programavgiften, og du må regne med å bruke opp til $600 per semester på dette.

Du kan lese mer om kostnadene ved å klikke deg inn her .

Lån og stipend

Lånekassen støtter med inntil 220 000 NOK i maksimalt lån og stipend for to semestre.

Viktige datoerViktige datoer for vårsemesteret 2018:

Søknadsfrist: 31. november 2017

Betalingsfrist andre delbetaling: 15. desember 2017

Betalingsfrist tredje og siste delbetaling: 1. januar 2018

Oppstart: 30. januar 2018

Siste skoledag: 12. juni 2018

Siste dag i Gateway-leiligheten: 15. juni 2018

Viktige datoer for høstsemesteret 2018:

Søknadsfrist: 1. juni 2018

Betalingsfrist andre delbetaling: 15. juli 2018

Betalingsfrist tredje og siste delbetaling: 1. august 2018

Oppstart: Dato kommer (aug 2018)

Siste skoledag: 18. desember 2018

Siste dag i Gateway-leiligheten: 23.Desember 2018Emnebeskrivelser

BUS 1 - INTRODUKSJON TIL BUSINESS

Dette faget gir en innføring i business som et større begrep. Studenten fordyper seg i temaer som etikk, lederskap, teambuilding, kritisk tenking og bruk av teknologi, og får et innblikk i karrieremulighetene innenfor lederskap, HMS og markedsføring.

BUS 63 - ENTREPRENØRSKAP

Faget utruster studenten med grunnleggende kunnskap om å starte et eget selskap. Studenten lærer hvordan lage en forretningsplan, og drifte en bedrift med tanke på økonomi, etiske problemstillinger, lover og regler, markedsføring, teambuilding og forretningsmodeller.

BUS 5 - FORRETNINGSJUSS

Dette faget introduserer studenten til det amerikanske rettssystemet. Studenten lærer mer om strukturen, og hvordan et søksmål fungerer. Videre blir studenten introdusert til de ulike lovverkene som omhandler business, og får kjennskap til generell juss som kan være relevant.

BUS 20 - MARKEDSFØRING

Dette faget gir studenten en innføring i moderne markedsføringskonsepter og -strategier, og gjør studenten kjent med ulike teknikker brukt i markedsføring. I tillegg vil studenten lære om markedsundersøkelser, forbrukeratferd og grønn markedsføring samt om strategier for promotering, prising og distribusjon.

BUS 23 - SALGSTEKNIKKER

Faget tar for seg grunnelementene i en salgsprosess. Studenten lærer å utføre grundige behovsanalyser og å bruke analysen til å utvikle relevante produkter eller tjenester. Andre elementer av salgsprosessen inkluderer effektiv research av potensielle investorer og kunder, salgspresentasjoner, telefonhenvendelser, oppfølging etter samtaler og håndtering av innvendinger eller avvisning.

BUS 26 - MARKEDSUNDERSØKELSER OG KUNDEATFERD

Dette faget går grundigere inn på markedsundersøkelser, kundeatferd og korrekt bruk av data. Studenten lærer når det er hensiktsmessig å gjennomføre en undersøkelse, hva som er viktig å tenke på, hvordan undersøkelsen bør utformes og hvordan dataene ska linnhentes og analyseres. Videre lærer studenten å ta i bruk modeller for å forstå atferden til kundene og på hvilket grunnlag de tar avgjørelser. Faget er nært knyttet opp til praksis, og studenten vi llære hvordan verktøyene helt konkret kan brukes i utviklingen av nye foretak.

BUS 32 - BUSINESSKOMMUNIKASJON

Faget gir en innføring i prinsipper og teknikker for bedriftskommunikasjon som fører til mer effektiv og kvalifisert beslutningstaking. Her lærer studenten metoder for å samle, organisere og presentere relevant data om bedriften. Studenten blir utfordret til å tenke kritisk, og lærer samtidig om etikk og regelverk. Faget tar for seg både skriftlig og muntlig forretningskommunikasjon.

BUS 34 - INTRODUKSJON TIL MARKEDSFØRING I SOSIALEMEDIER

Faget gir en introduksjon til markedsføring i sosiale medier. Studenten vil få en dypere forståelse av mulighetene og begrensningene knyttet til de ulike plattformene, og lære hvordan man skaper engasjement rundt bedriften. Studenten vil samtidig få kunnskap om hvordan markedsføring i sosiale medier bør inkluderes i bedriftens helhetlige markedsføringsstrategi.

BUS 65 - MANAGEMENT

I dette faget introduseres studenten for ledelseskonsepter og-strategier brukt i moderne bedrifter. Studenten blir kjent med aksepterte standarder, prosedyrer og teknikker praktisert av ledere i alle ledd av et selskap. Gjennom faget utvikler studenten en forståelse for ledelse, og lærer å legge og gjennomføre strategier for å nå organisasjonens felles mål.

ACCTG 21 - BEDRIFTSREGNSKAP

I dette faget lærer studenten vanlige regnskapsprinsipper og å gjennomføre prosedyrer som er obligatoriske for alle bedrifter. Gjennom undervisning og praktiske oppgaver lærer studenten å sette opp et fullstendig regnskap for små bedrifter.


COUNS 12 - CAREER PLANNING - NY!

Dette kurset er tenkt å gi studentene innsikt i hvordan de tar gode og meningsfulle karrierevalg. Ved å bruke verktøy for egenevaluering vil studenten kunne identifisere interesser, evner, verdier og målsetninger. Det blir også lagt fokus på nødvendige evner for å ta beslutninger og finne informasjon innen jobb og karriere.