Søk nå!
EXPHIL OG EXFAC MED ENGELSK I NEW YORK

EXPHIL OG EXFAC MED ENGELSK I NEW YORK

Har du planer om å ta en universitetsutdannelse, men drømmer om et opphold i New York før du starter? Med dette studiet får du muligheten til å reise og oppleve fantastiske New York samtidig som du får et forsprang om du skal fortsette å studere – Exphil og Exfac er nemlig obligatoriske emner i de fleste bachelorgradene som tilbys gjennom norske universiteter. Og er du usikker på hva eller hvor du skal studere videre, er det uansett ikke bortkastet å ha disse emnene i ryggsekken. Exphil og Exfac gjør deg bedre rustet til å tenke og skrive kritisk, og til å reflektere over de etiske problemstillingene du møter på, både i studiesammenheng og i hverdagen.

Engelsk er et verdensspråk og flere og flere arbeidsgivere krever at man behersker språket. Vi tilbyr ukentlig språkundervisning i engelsk slik at du blir tryggere i å bruke språket og kan perfeksjonere grammatikk og uttale. Siden Exphil og Exfac er 10 studiepoeng hver kommer det et tilleggsemene hvert semester på 10 studiepoeng. Hvilke tilleggsemner som er tilgjengelig varerier fra semester til semester, men vil som regel være innenfor humaniora eller samfunnsfag.

OM STUDIET

Studiet består av undervisning i engelsk og undervisning i Exphil og Exfac av norske seminarleder og støtte og veiledning til tredjeemnet. Når semesteret er over, har du all kunnskapen du trenger for å gå opp til eksamen i Exphil (Examen philosophicum) og Exfac (Examen facultatum). Du melder deg selv opp til å avlegge eksamen på nett, og vi hjelper deg med hvordan du skal gå frem. Studieprogrammet tilbys både høst- og vårsemesteret, men det er et begrenset antall plasser, så det gjelder å være tidlig ute. Tilsammen utgjør de tre emnene 30 studiepoeng.

Å kombinere studier i Exphil og Exfac med et utenlandsopphold har vært populært blant nordmenn i mer enn tyve år. Du får anledning til å bli bedre i engelsk og bli kjent med en ny kultur, samtidig som du opprettholder vanlig studieprogresjon. Gateway har utviklet et sterkt og trygt læringsmiljø, og vi sørger for at du får god oppfølgning av norske lærere slik at du er godt forberedt til eksamen.

Studenter som er oppmeldt til eksamen ved et norsk universiteteller høyskole, kan søke Lånekassen om basisstøtte under semesteret. Det blir ikke gitt skolepengestøtte, siden undervisningen vi tilbyr ikke er obligatorisk for å avlegge eksamen. Undervisningen består av samlinger, diskusjoner og oppgaveløsning i fellesskap som gir deg de beste forutsetningene for å oppnå gode resultater. I tillegg tilbyr vi en rekke utflukter og sosiale arrangementer som gir deg mulighet til å bli bedre kjent med både New York og medstudentene dine.

Hva koster Exphil og Exfac med engelsk?

Programavgiften er på $5400. Fra Lånekassen kan du få basisstøtte som ligger på 51 975 kr. i 2016-2017. Du kan lese mer detaljert omkostnader på budsjettsiden vår.

Programavgiften inkluderer:

  • Hjelp til å finne bolig
  • Studieavgift for semesteret med all veiledning og undervisning inkludert
  • Assistanse under hele oppholdet
  • Besøk til ulike lokale museer og kulturelle og sosiale begivenheter

Hva skjer etter studiet?

Når du har bestått eksamen, får du et karakterbevis fra det norske lærestedet som viser at du har gjennomført emnene. Hvis du fortsetter med en bachelorgrad, kan du søke om å få emnene godkjentsom en del av graden. Slik bruker du akkurat like lang tid på bachelorgraden din, men får et opphold i New York på kjøpet!

Påmeldingsfrist er 20.november for vårsemesteret og 1. juni for høstsemesteret. Du må ha generell studiekompetanse innen studiestart.