Søk nå!
Gateway Education
STATSVITENSKAP I NEW YORK

STATSVITENSKAP I NEW YORK

Hvordan oppstår politiske konflikter, og hvordan foregår egentlig en fredsprosess? Hvorfor påvirkes et land av økonomiske, politiske og samfunnsmessige endringer i et annet land? Vil du oppleve hvordan det er å være student i New York og samtidig lære mer om globale spørsmål og sammenhenger, er statsvitenskap studiet for deg. Du blir utfordret til å tenke kritisk og reflektere over dagsaktuelle politiske spørsmål og sammenhenger. I tillegg til undervisningen er har du mulighet til å engasjere deg i mange utenomfaglige aktiviteter, blant annet International Studies Association, Young Republican Club og Young Democrat Club. Studentene får også mulighet til å være med på Model UN-konferansen som holdes i New York City hver vår.

Karrieremuligheter

Med en bachelorgrad i statsvitenskap er det flere mulige karrierevalg. Noen velger å jobbe innen utdanning, helsevesen, direktorater og departementer. Andre aktuelle områder er innen politisk rådgivning, internasjonalt diplomati og stillinger som krever analytiske evner og lederegenskaper.

HVA KOSTER DET Å STUDERE STATSVITENSKAP I NEW YORK?

Studieprogrammet koster $19 000 for ett semester. Programavgiften inkluderer:

  • Studieavgift
  • Innkvartering på Manhattan i Gramercy House
  • Lærerike bedriftsbesøk
  • Utflukter og sosiale arrangementer

OM STUDIET:

Studiet tilbys ved Long Island University Brooklyn.Du blir tatt opp som bachelorstudent ved LIU Brooklyn og tar 12 credits per semester som er en normal arbeidsmengde for studenter på undergraduate-nivå i USA. Du vil ta emner innen statsvitenskap, emnene som tilbys vil variere fra semester til semester og vil bli annonsert i god tid før semesterstart og oppmelding til skolen.

LÅN OG STIPEND:

Lånekassen støtter med inntil 120 000 NOK i maksimalt lån og stipend.