Søk nå!
Gateway Education
INTERNASJONALE RELASJONER I NEW YORK

INTERNASJONALE RELASJONER I NEW YORK

Hvordan oppstår politiske konflikter, og hvordan foregår egentlig en fredsprosess? Hvorfor påvirkes et land av økonomiske, politiske og samfunnsmessige endringer i et annet land? Vil du oppleve hvordan det er å være student i New York og samtidig lære mer om globale spørsmål og sammenhenger, er internasjonale relasjoner studiet for deg! Studiet gir deg blant annet bakgrunn for å forstå hvordan ulike kulturer er bygget opp, og hvordan dette virker inn på politikk, økonomi og freds- og konfliktprosesser. Du blir utfordret til å tenke kritisk og reflektere over spennende globale spørsmål og sammenhenger. I tillegg får du bli med på en rekke spennende utflukter til store og viktige internasjonale organisasjoner som for eksempel FN!

Programmet går over ett semester, enten høst eller vår. Du kan ta det som en del av et friår eller dersom du allerede er igang med en bachelorgrad i Norge, kan du søke om å få emnene som inngår i programmet godkjent som et utvekslingssemester av din institusjon.


HVA KOSTER DET Å STUDERE INTERNASJONALE RELASJONER I NEW YORK?

Studieprogrammet koster $17 195 for ett semester. Programavgiften inkluderer:

  • Leilighet som du deler med andre Gateway-studenter
  • Studieavgift
  • Pensumbøker
  • Buss fra T-banestasjonen i Brooklyn til skolen
  • Lærerike bedriftsbesøk
  • Utflukter og sosiale arrangementer

LÅN OG STIPEND

Lånekassen støtter med inntil 100 000 NOK i maksimalt lån og stipend.

MER OM STUDIET

Studiet tilbys ved Kingsborough Community College. Gateway New York sørger for at alle studenter har to emner felles slik at dere blir godt kjent med hverandre. Disse emnene tar dere sentralt på Manhattan, én dag i uken. To dager i uken tar dere fordypningsemner ved Kingsborough Community College i Brooklyn.

Fellesemner

SPE 2600 – NTERCULTURAL COMMUNICATION - (3 crs. 3 timer.)

Faget tar for seg hvordan ulike kulturer former kommunikasjonsprosessen. Du lærer om likheter og forskjeller i kulturelle representasjoner, ikke-verbal kommunikasjon og sosiale normer og betydninger. Gjennom teori og oppgaver opparbeider du deg kompetanse i tverrkulturell kommunikasjon.

POL 5900 – INTERNATIONAL RELATIONS (3 crs. 3 timer.)

Analyse av USAs rolle i internasjonale relasjoner med vekt på suverenitet, statsmakt, kolonialisme, imperialisme, nasjonalisme og ideologi. Du vil også lære om rollen internasjonale organisasjoner, internasjonalt lovverk og kollektiv sikkerhet spiller for å opprettholde internasjonal orden.

Fordypningsemner innen internasjonale relasjoner:

PHI 7900 GLOBAL ETHICS (3 crs. 3 timer.)

Emnet fokuserer på etiske problemstillinger rundt globalisering, menneskerettigheter og globale kriser. Som en del av emnet får du mulighet til å engasjere deg i tiltak som Salzburg Global Seminar, International Study Program og The Student World Assembly.

POL 7100 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (3 crs. 3 timer.)

I dette emnet lærer du om de internasjonale organisasjonenes rolle i verdenspolitikken. Det legges spesiell vekt på arbeidet til FN og samt rollen til både regionale- og internasjonale ikke-statlige organisasjoner. Studentene får mulighet til å delta i National Model FN som arrangeres hver vår i New York City.

SOC 3300 – SOCIAL PROBLEMS: INSTITUTIONS IN CRISIS (3 crs. 3 timer.)

Dette emnet fokuserer på sosiale utfordringer i ulike deler av verden, og hvordan det påvirker atferden til både enkeltpersoner og institusjoner i samfunnet. Studentene vil utforske problemstillinger knyttet til helse, utdanning, strafferett og ulikhet.

Viktige datoer

Vår 2017

15. november 2016: Søknadsfrist

1. desember 2016: Delbetaling for leilighet

15. februar 2017: Oppstart for Gateways orienteringsuker

6. mars 2017: Undervisningsstart

10.–18. april 2017: Undervisningsfri, Spring Break

14. juni 2017: Siste skoledag

18. juni 2017: Siste utflyttingsdag fra Gateway-leilighet

Høst 2017

31.mai 2017: Søknadsfrist

1. juni 2017: Delbetaling for leilighet

5. september 2017: Oppstart for Gateways orienteringsuke

7. september 2017: Undervisningsstart

20.–22. september 2017: Ingen undervisning, Rosh Hashana (jødiske helligdager)

29. september 2017: Ingen undervisning, Yom Kippur (jødisk helligdag)

9. oktober 2017: Ingen undervisning, Columbus Day

23.–24. november 2017: Ingen undervisning, Thanksgiving

18. desember 2017: Siste skoledag

20. desember 2017: Siste utflyttingsdag fra Gateway-leilighet