Søk nå!
INTERNASJONALE RELASJONER I NEW YORK

INTERNASJONALE RELASJONER I NEW YORK

Hvordan oppstår politiske konflikter, og hvordan foregår egentlig en fredsprosess? Hvorfor påvirkes et land av økonomiske, politiske og samfunnsmessige endringer i et annet land? Vil du oppleve hvordan det er å være student i New York og samtidig lære mer om globale spørsmål og sammenhenger, er internasjonale relasjoner studiet for deg! Studiet gir deg blant annet bakgrunn for å forstå hvordan ulike kulturer er bygget opp, og hvordan dette virker inn på politikk, økonomi og freds-og konfliktprosesser. Du blir utfordret til å tenke kritisk og reflektere over globale spørsmål og sammenhenger. I tillegg får du bli med på spennende utflukter til store og viktige internasjonale organisasjoner som for eksempel FN!

Programmet går over ett semester, enten høst eller vår. Du kan ta det som en del av et friår eller dersom du allerede er igang med en bachelorgrad i Norge, kan du søke om å få emnene som inngår i programmet godkjent som et utvekslingssemester av din institusjon.


HVA KOSTER DET Å STUDERE INTERNASJONALERELASJONER I NEW YORK?

Studieprogrammet koster $17 195 for ett semester. Programavgiften inkluderer:

  • Leilighet som du deler med andre Gateway-studenter
  • Studieavgift
  • Lærerike bedriftsbesøk
  • Utflukter og sosiale arrangementer

LÅN OG STIPEND

Lånekassen støtter med inntil 105 000 NOK i maksimalt lån ogstipend.

MER OM STUDIET

Studiet tilbys ved Kingsborough Community College. Gateway New York sørger for at alle studenter har to emner felles slik at dere blir godt kjent med hverandre. Disse emnene tar dere sentralt på Manhattan, én dag i uken. To dager i uken tar dere fordypningsemner ved Kingsborough Community College i Brooklyn. Fellesemnene er de samme hvert semester og er valgt fordi de passer inn i mange utdanninger. Fordypningsemnene vil variere noe fra semester til semester, men vil være innenfor emner som internasjonal politikk, sosiologi og amerikansk politikk. 

Fellesemner

SPE 2600 – NTERCULTURAL COMMUNICATION - (3 crs. 3 timer.)

Faget tar for seg hvordan ulike kulturer formerkommunikasjonsprosessen. Du lærer om likheter og forskjeller i kulturelle representasjoner, ikke-verbal kommunikasjon og sosiale normer og betydninger. Gjennom teori og oppgaver opparbeider du deg kompetanse i tverrkulturell kommunikasjon.

POL 5900 – INTERNATIONAL RELATIONS (3 crs. 3 timer.)

Analyse av USAs rolle i internasjonale relasjoner med vekt på suverenitet, statsmakt, kolonialisme, imperialisme, nasjonalisme ogideologi. Du vil også lære om rollen internasjonale organisasjoner, internasjonalt lovverk og kollektiv sikkerhet spiller for å opprettholde internasjonal orden.

Viktige datoer

Vår 2018 - Kingsborough Community College

31. januar 2018: Søknadsfrist

26.februar 2018: Gateway orientering

28.februar 2018: Placement test ved KCC og orientering ved skolen

2. mars 2018: Undervisningsstart

30.mars–8. april 2018: Undervisningsfri, Spring Break

12. juni 2018: Siste skoledag

13. juni 2018: Graduationmiddag

Vår 2018 - ExPhil og Exfac med Engelsk 

1. desember 2017: Søknadsfrist

31.januar-1.februar 2018: Ankomst New York

2.februar 2018: Velkomstseminar med Gateway


30.april 2018: Avreise New York

Mai (dato tbd): Eksamen avlegges på nett når du er tilbake i Norge igjen