Søk nå!
Gateway Education
JOURNALISTIKK I NEW YORK

JOURNALISTIKK I NEW YORK

Liker du å skrive og lurer på om journalistyrket kan være noe for deg? Eller har du kanskje lyst til å lære hvordan du skriver og driver en blogg? Bruk et semester av friåret ditt til å studere journalistikk i en av verdens viktigste mediebyer. I løpet av studiet besøker du spennende mediebedrifter som for eksempel The New York Times, og får gjesteforelesninger fra bloggere om hvordan du lykkes med bloggen din. Du får etter ett semester et godt grunnlag for å jobbe frilans som journalist eller du kan velge å fortsette videre på journalistutdanningen.

Programmet går over ett semester og har oppstart både høst og vår. Du kan ta det som en del av et friår eller et utvekslingssemester dersom du allerede er tatt opp ved en høyskole eller universitet.

HVA KOSTER DET Å STUDERE JOURNALISTIKK I NEW YORK?

Studieprogrammet koster $17 195 for ett semester. Programavgiften inkluderer:

  • Studieavgift
  • Innkvartering på Manhattan i Gramercy House
  • Pensumbøker
  • Lærerike bedriftsbesøk
  • Utflukter og sosiale arrangementer

LÅN OG STIPEND

Lånekassen støtter med inntil 100 000 NOK i maksimalt lån og stipend.

MER OM STUDIET

Studiet tilbys ved Kingsborough Community College i Brooklyn. Gateway New York sørger for at alle studentene har to emner felles slik at dere blir godt kjent med hverandre. Disse emnene tar dere sentralt på Manhattan, én dag i uken. To dager i uken tar dere fordypningsemner ved Kingsborough Community College i Brooklyn.

Fellesemner

SPE 2600 – INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON - (3 crs. 3 timer.)

Emnet tar for seg hvordan ulike kulturer former kommunikasjonsprosessen. Du lærer om likheter og forskjeller i kulturelle representasjoner, ikke-verbal kommunikasjon og sosiale normer og betydninger. Gjennom teori og oppgaver opparbeider du deg kompetanse i interkulturell kommunikasjon.

POL 5900 – INTERNATIONAL RELATIONS (3 crs. 3 timer.)

Analyse av USAs rolle i internasjonale relasjoner med vekt på suverenitet, statsmakt, kolonialisme, imperialisme, nasjonalisme og ideologi. Du vil også lære om rollen internasjonale organisasjoner, internasjonalt lovverk og kollektiv sikkerhet spiller for å opprettholde internasjonal orden.

Fordypningsemner innen journalistikk:

MCB 4900 – DIGITAL AUDIO/VISUAL PORODUCTION AND EDITING (3 CRS. 3 timer)

I dette emnet lærer du om videoproduksjon og redigering av digital film.

MCB 5000 – WRITING FOR THE ELECTRONIC MEDIA (3 CRS. 3 timer.)

Introduksjon til sjangerkrav og skriveteknikker for ulike typer tekster i digitale medier. Sjangrene inkluderer blant annet reklame, nyheter, promotering og pressemeldinger.

JRL 3100 – BASIC JOURNALISM (3 CRS. 3 timer.)

Dette er et introduksjonskurs som gir deg grunnleggende kunnskap om journalistisk historie og om de ulike kravene til forskjellige nyhetssjangre.

Viktige datoer

Vår 2017

15. november 2016: Søknadsfrist

1. desember 2016: Delbetaling for leilighet

15. februar 2017: Oppstart for Gateways orienteringsuker

6. mars 2017: Undervisningsstart

10.–18. april 2017: Undervisningsfri, Spring Break

14. juni 2017: Siste skoledag

18. juni 2017: Siste utflyttingsdag fra Gateway-leiligheten

Høst 2017

31. mai 2017: Søknadsfrist

1. juni 2017: Delbetaling for leilighet

5. september 2017: Oppstart for Gateways orienteringsuke

7. september 2017: Undervisning starter

20.–22. september 2017: Ingen undervisning, Rosh Hashana (jødiske helligdager)

29. september 2017: Ingen undervisning, Yom Kippur (jødisk helligdag)

9. oktober 2017: Ingen undervisning, Columbus Day

23.–24. november 2017: Ingen undervisning, Thanksgiving

18. desember 2017: Siste skoledag

20. desember 2017: Siste utflyttingsdag fra Gateway-leiligheten