Søk nå!
JOURNALISTIKK I NEW YORK

JOURNALISTIKK I NEW YORK

Liker du å skrive og lurer på om journalistyrket kan være noe for deg? Eller har du kanskje lyst til å lære hvordan du skriver og driver en blogg? Bruk et semester av friåret ditt til å studere journalistikk i en av verdens viktigste mediebyer. I løpet av studiet besøker du spennende mediebedrifter som for eksempel The New York Times, og får gjesteforelesninger fra bloggere om hvordan du lykkes med bloggen din. Du får etter ett semester et godt grunnlag for å jobbe frilans som journalist eller du kan velge å fortsette videre på journalistutdanning.

Programmet går over ett semester og har oppstart både høst og vår. Du kan ta det som en del av et friår eller et utvekslingssemester dersom du allerede er tatt opp ved en høyskole eller universitet.

HVA KOSTER DET Å STUDERE JOURNALISTIKK I NEW YORK?

Studieprogrammet koster $17 195 for ett semester. Programavgiften inkluderer:

  • Studieavgift
  • Innkvartering 
  • Lærerike bedriftsbesøk
  • Utflukter og sosiale arrangementer

LÅN OG STIPEND

Lånekassen støtter med inntil 105 000 NOK i maksimalt lån ogstipend.

MER OM STUDIET

Studiet tilbys ved Kingsborough Community College i Brooklyn. Gateway New York sørger for at alle studentene har to emner felles slik at dere blir godt kjent med hverandre. Disse emnene tar dere sentralt på Manhattan, én dag i uken. Fellesemnene er valgt fordi de passer inn i mange utdanninger. To dager i uken tar dere fordypningsemner ved Kingsborough Community College i Brooklyn. Fordypnignsemnene vil variere noe fra semester til semester, men vil være innenfor emner som creative writing og introduksjon til journalistikk og ulike sjangre innenfor medier som film og digitale medier. 

Fellesemner

SPE 2600 – INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON - (3 crs. 3 timer.)

Emnet tar for seg hvordan ulike kulturer former kommunikasjonsprosessen. Du lærer om likheter og forskjeller i kulturelle representasjoner, ikke-verbal kommunikasjon og sosiale normer og betydninger. Gjennom teori og oppgaver opparbeider du deg kompetanse i interkulturell kommunikasjon.

POL 5900 – INTERNATIONAL RELATIONS (3 crs. 3 timer.)

Analyse av USAs rolle i internasjonale relasjoner med vekt på suverenitet, statsmakt, kolonialisme, imperialisme, nasjonalisme og ideologi. Du vil også lære om rollen internasjonale organisasjoner, internasjonalt lovverk og kollektiv sikkerhet spiller for å opprettholde internasjonal orden.

Viktige datoer

Vår 2018 - Kingsborough Community College

31.januar 2018: Søknadsfrist

26. februar 2018: Gateway orientering

28.februar 2018: Placement test og orientering ved KCC

2. mars 2018: Undervisningsstart

30.mars–8. april 2018: Undervisningsfri, Spring Break

12. juni 2018: Siste skoledag

13. juni 2018: Graduationmiddag 

Vår 2018 - Exphil og Exfac med Engelsk

1. desember 2017: Søknadsfrist

31. januar - 1.februar 2018: Ankomst New York

2.februar 2018: Velkomseminar med Gateway

30.april 2018: Avreise New York

Mai (dato tbd): Eksamen avlegges på nett når du er tilbake i Norge igjen