Søk nå!
MOTELEDELSE I NEW YORK

MOTELEDELSE I NEW YORK

Drømmer du om å studere mote i New York? Enten du ønsker å bruke ett semester som en del av et friår eller du har lyst til å ta utveksling fra en norsk høyskole eller universitet: Bruk friåret ditt til å lære mer om moteindustrien i en av verdens største motemetropoler! Ved å studere mote i New York får du en sjelden mulighet til å besøke designere og inspireres av fantastiske moteshow. Gjennom studiet utforsker og analyserer du de seneste trendene, og lærer mer om de største designerne gjennom tidene. Når du er ferdig, har du mer av den kunnskapen og inspirasjonen du trenger for å starte karrieren din i moteindustrien.

HVA KOSTER DET Å STUDERE MOTELEDELSE I NEW YORK?

Studieprogrammet koster $17 195 for ett semester. Programavgiften inkluderer:

  • Innkvartering på Manhattan som du deler med andre Gateway-studenter
  • Studieavgift
  • Lærerike bedriftsbesøk
  • Utflukter og sosiale arrangementer

LÅN OG STIPEND:

Lånekassen støtter med inntil 105 000 NOK i maksimalt lån ogstipend.

MER OM STUDIET

Studiet tilbys ved Kingsborough Community College. Gateway New York sørger for at alle studentene har to emner felles slik at dere blir godt kjent med hverandre. Disse emnene tar dere sentralt på Manhattan, én dag i uken. Fellesemnene er valgt fordi de passer inn i mange ulike utdanninger. To dager i uken tar dere fordypningsemner ved Kingsborough Community College i Brooklyn. Fordypningsemnene vil variere noe fra semester til semester, men vil være innenfor emner som trendanalyse, moteledelse og markedsføring og motehistorie. 

Fellesemner

SPE 2600 – INTERCULTURAL COMMUNICATION - (3 crs. 3 timer.)

Emnet tar for seg hvordan ulike kulturer former kommunikasjonsprosessen. Du lærer om likheter og forskjeller i kulturelle representasjoner, ikke-verbal kommunikasjon og sosiale normer og betydninger. Gjennom teori og oppgaver opparbeider du deg kompetanse i tverrkulturell kommunikasjon.

POL 5900 – INTERNATIONAL RELATIONS (3 crs. 3 timer.)

Analyse av USAs rolle i internasjonale relasjoner med vekt på suverenitet, statsmakt, kolonialisme, imperialisme, nasjonalisme ogideologi. Du vil også lære om rollen internasjonale organisasjoner, internasjonalt lovverk og kollektiv sikkerhet spiller for å opprettholde internasjonal orden.

Viktige datoer

Vår 2018 - Kingsborough Community College 

31. januar 2018 Søknadsfrist

26. februar 2018: Gateway orientering  

28.februar 2018: Placement test ved KCC og orientering ved skolen

2.mars 2018: Undervisningsstart

30.mars– 8.april 2018: Undervisningsfri, Spring Break

12. juni 2018: Siste skoledag

13. juni 2018: Graduationmiddag

Vår 2018 - Exphil og Exfac med Engelsk  


1. desember 2017: Søknadsfrist

31.januar-1.februar 2018: Ankomst New York

2.februar 2018: Velkomstseminar med Gateway


30.april 2018: Avreise New York

Mai (dato tbd): Eksamen avlegges på nett når du er tilbake i Norge igjen