Søk nå!
Gateway Education
VIDEREGÅENDE I UTLANDET

VIDEREGÅENDE I UTLANDET

Undervisning og eksamen

Undervisningen foregår både på nett og via samlinger på studiesentrene våre i utlandet(Foreløpig tilbyr vi VGS kun på Bali, men flere nye destinasjoner vil bli lansert i 2018/19). Læreplanen for det enkelte fag er satt av Utdanningsdirektoratet, og alle fag avsluttes med én eller flere eksamener mot slutten av semesteret. I fag med skriftlig eksamen er det felles eksamensdatoer og samme oppgavesett for alle landets privatister, mens det i muntlige fag gis individuelle oppgaver og tidspunkter. Klikk her for å lese mer om eksamen.

Eksamenene arrangeres av de norske fylkeskommunene, og den enkelte elev må selv melde seg opp via www.privatistweb.no. Dette hjelper vi deg med etter ankomst på studiestedet (fristene for vår- og høstsemesteret er henholdsvis 1. september og 1. februar).

Samarbeidspartneren vår VGS Online har ansvaret for det faglige både på nett og på studiesenteret i utlandet. VGS Online er godkjent av Lånekassen, og lærerne deres har lang erfaring med å undervise, eksaminere og sensurere privatister.

Studiets varighet

Studiet går over ett semester, og du velger selv om du ønsker å studere i vår- eller høstsemesteret. Utenlandsoppholdet varer i 10 uker, og resten av tiden studerer du hjemmefra – et par uker før utenlandsoppholdet, og et par uker etter. For høstsemesteret er det oppstart i utlandet den første uka i september, mens det for vårsemesteret er oppstart den første uka i januar. Hvis du ønsker å forlenge oppholdet ditt i utlandet, har du mulighet til å komme før den offisielle oppstarten. For noen vil det også være mulig å være igjen i utlandet etter de 10 ukene, men dette avhenger av når du får tildelt muntlig eksamen som skal avlegges i Norge. Hvis du forlenger oppholdet, kommer det et tillegg i prisen for å kunne benytte fasilitetene til Gateway på studieplassen.

Opptak og frister

Det er rullerende opptak, og du bør søke så tidlig som mulig for å sikre deg en plass og få tilstrekkelig tid til de praktiske forberedelsene. Venter du på svar fra suppleringsopptak ved offentlige skoler og dermed blir forsinket i søknadsprosessen, prøver vi å tilrettelegge for deg så langt det lar seg gjøre. Oppmeldingsfristen til eksamen (se over) er den absolutt siste fristen for oppmelding til fagene våre. Merk at sen oppmelding vil føre til redusert støtte fra Lånekassen den første måneden og naturligvis en større arbeidsmengde den første tiden.

Rådgivning

Ønsker du å ta opp fag med Gateway, kan du sikre deg plassen din allerede i dag – selv om du ikke har bestemt deg for fagkombinasjon. Etter at du har søkt, hjelper samarbeidspartneren vår VGS Online deg med å finne den riktige fagkombinasjonen. Hvilke fag du bør ta opp, avhenger av om du mangler konkrete fag for å få et fullstendig vitnemål, om du vil forbedre snittet ditt eller om du ønsker å komme inn på et bestemt studium som krever spesielle fag fra videregående. I samråd med de erfarne veilederne til VGS Online, finner du den løsningen som passer best for deg!

Finansiering

Studieprogrammet er støttet av Lånekassen og gir rett til basisstøtte og lån til skolepenger. Hvor mye du får i skolepengestøtte, avhenger av fagkombinasjonen din. Klikk her for å lese mer om hvilke fag du kan ta opp og hvor mye de ulike fagene koster.